Türkiye'nin Her Yerinden 444 3 869 Dünyanın Her Yerinden +90 850 650 11 11

info@rulomatik.com.tr

Yasal Uyarı

KAMUOYUNA DUYURU

Rulomatik, şirketimize ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden memnunluk duymaktadır. Sizin için internette yayınlamış oluğumuz bilgilerin ele alınmasına ilişkin yasal uyarıları aşağıda bilgilerinize sunarız. www.rulomatik.com.tr WEB SİTEMİZİN VE facebook,twitter,google+ vb. SANAL HESAPLARIMIZIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE FİKRİ MÜLKİYET

PATENT HAKLARI

Rulomatik markasının tüm ürün grupları patentli ürünler olmakla beraber bir çok faydalı model patentleri bulunmaktadır.

Ulusal Patent No :Ulusal Patent No : TR 2014 10480 B

Marka No :2014 68516

Rulomatik firmasının türkiye ve global saha’da aktif olarak sahaya sürdüğü tüm ürünleri (Araç kurulama havlu otomatı, seccade otomatı, abdest havlusu otomatı, eşarp otomatı, çorap otomatı) her bir buluş için ayrı ayrı 3 dalda patent almış bulunmaktadır.Toplam’da bahsedilen ürünler için 15 adet patent bulunmaktadır .

PATENT HAKLARINA TECAVÜZ SUÇUNU İŞLEYENLERE VERİLECEK CEZALAR

Başkasının tescilli patentini taklit eden, patentin taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, patent sahibinin Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunması sonucunda , güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktadır. Taklitçiler hakkında hangi cezaların uygulanacağı 4128 Sayılı kanunla düzenlenmiştir.

Bu cezalar şunlardır:

- İki yıldan dört Yıla kadar hapis cezası

- Altı yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası (Bu cezalar her yıl artmaktadır.

- İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir.

Telif Hakları:

İşbu web sitesinde yer alan tüm bilgiler, sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler şirketin mülkiyetindedir ve web sitesinde kamuya sunuldukları tarihte geçerli olan telif ve/veya fikri mülkiyet hakları şirkete ait olup 5846 Sayılı Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları kanunu ve diğer mer’i kanun ve nizamlarla korunmakta olup bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Ticari Markalar

Farklı bir bilgi verilmediği veya koşullardan kati olarak ortaya çıkmadığı sürece internet sayfalarımızda yer alan tüm şirket adları, logolar ve kayıtlı ürün ile markalar (® veya ™ olarak işaretlenmiştir) şirkete aittir. Bunlar şirketin yazılı onayı olmadığı sürece kullanılamazlar.

Kullanıcı Yükümlülüğü

İnternet sayfalarına giren ve şirkete bilgi veren her ziyaretçi şirkete işbu bilgiler ile ilgili sınırsız aktarım hakları tanır ve şirketin bu bilgileri kendi kararı doğrultusunda kullanması konusunda şirkete yetki verir. Ziyaretçiler tarafından sunulan bilgiler gizli sayılmaz. Kesin ve yasal olmalıdırlar ve üçüncü şahısların menfaatlerine zarar vermemelidirler.

Buweb sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin rulomatik web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Bağlantılı Metin Bağları :

Şirket, link tekliflerinin bulunduğu web sitelerin içeriklerinden hiçbir biçimde sorumlu değildir. İşbu linkler şirketin web sitesine/sitelerine ilişkin kullanıcılar için hizmet olarak sunulmaktadır. Şirket ilgili içerikleri kesin olarak kendisine mal etmemektedir.

Yetkili Mahkeme:

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Bursa Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Bu yayın, şirketin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

RULOMATİK Vekili*:
Canpolat Hukuk Bürosu
Av.Mustafa CANPOLAT

*Bu belge 507D sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.